0

Twój koszyk jest pusty

Zwrot Towaru

ZWROT TOWARU

 1. Kupującemu przysługuje ustawowe prawo zwrotu towarów (Ustawa z 30maja 2014 Dz.U.2014 poz827 z ew.zmianami).
 2. W terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania towaru, Kupujący, może odstąpić od umowy wysyłając do nas pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia oświadczenia woli odstąpienia od zawartej umowy
 4. Zwracany towar należy odsyłać przesyłką kurierską lub pocztą, na adres: PM SPORT Sp.j, Pro Shop Zakopane, Krupówki Górne, ul. Krupówki 58, 34-500 Zakopane
 5. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi zgodnie z prawem Kupujący
 6. Zwracany towar powinien być kompletny, nieuszkodzony. Zwracany towar nie może być przed zwrotem użytkowany.
 7. Do zwracanego towaru należy dołączyć: wypełniony formularz odstąpienia wraz z dowodem zakupu lub jego ksero kopią.
 8. Formularzo dstąpienia od umowy zamieszczony jest poniżej, można go pobrać , wydrukować i wypełnić.
 9. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną , wysyłając mail na adres info@pmsport.com.pl
 10. Klient rezygnujący z zakupu towaru powinien w formularzu zwrotu podać nr rachunku bankowego na który ma być zwrócona kwota zapłacona za towar, w przeciwnym wypadku zwrot płatności nastąpi na rachunek z jakiego płatność została otrzymana.
 11. Zwroty towaru wysłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane
 12. Sprzedający zwraca kupującemu kwotę zapłaconą za towar oraz zaplacone przez kupującego koszty dostawy.

 

REKLAMACJA

 1. W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany dostarczyć produkt na własny koszt.
 2. Zamawiający powinien odesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym Formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu (lub jego ksero kopi) na adres :PM SPORT Sp.j ,Pro Shop Zakopane, Krupówki Górne, ul. Krupówki 58, 34-500 Zakopane
 3. Formularz reklamacyjny, należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do reklamowanego produktu. W formularzu należy podać szczegółową informację o powodzie złożenia reklamacji.
 4. Klient w momencie odbioru zamówionego produktu ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Jedynie sporządzony na miejscu protokół szkody jest podstawą do reklamacji.
 5. Towar reklamowany powinien być czysty. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 6. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, Klient ma prawo domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i otrzymać zwrot zapłaconej ceny.
 7. Istnieje możliwość złożenia reklamacji produktu drogą elektroniczną wysyłając email na adres info@adventuresports.pl . Prosimy o umieszczenie w mailu opisu: stwierdzonej wady produktu, nazwy produktu, w miarę możliwości numeru zamówienia wraz z co najmniej 3 zdjęciami pokazujacymi wadę produktu. Taka forma złożenia reklamacji pomoże nam szybciej rozpatrzyć reklamację.
 8. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane

 

Załączniki:

1. Formularz Odstąpienia od Umowy - w formacie edytowalnym docx

2. Formularz Odstąpienia od Umowy - w formacie PDF

3. Formularz Reklamacji Towaru - w formacie edytowalnym docx

4. Formularz Reklamacji Towaru - w formacie PDF